Par zaļāku pilsētvidi nevis betona džungļiem: 16 lietas, ko Rīga var mācīties no Ņujorkas

June 16, 2017 Rihards Gederts No comments exist

Nebūtu pareizi salīdzināt pilsētas, kuras atrodas dažādās svara kategorijās. Tādēļ, mēs nesalīdzināsim un nevērtēsim vai Rīga ir labāka vai sliktāka par Ņujorkas pilsētu, ASV. Mēs uzskaitīsim tikai labās lietas, ko varam aizgūt un mācīties no Ņujorkas pilsētas un varbūt realizēt mūsu pilsētā – Rīgā. Urban Treetops nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komanda ir pārliecināta, ka Rīga var iemācīties pāris noderīgas lietas!

1: Jaunas publiskās zonās, kuras pieguļ jaunajiem projektiem.

Urban Treetops - Ņujorka
“Long Island City” apkaime Kvīnsas rajonā – labs piemērs, kā kvalitatīvi attīstīt apkaimi!

 

2: Parki nav tikai publiskās zonas. Tā ir zona, kas apvieno kopienas un palīdz attīstīties vietējiem biznesiem.

Urban Treetops - Ņujorka

 

3: Izcelt detaļas, tur, kur tas ir iespējams.

Urban Treetops - Ņujorka

 

4: Apkārt esošajām apkaimēm ir jābūt savienotām ar pilsētas parkiem.

Urban Treetops - Ņujorka

 

5: Pirmskara arhitektūrai ir jābūt iekļautai mūsdienīgā pilsētā.

Urban Treetops - Ņujorka

 

6: Pilsētas parkos ir jābūt izkoptām dārzkopības un ainavas arhitektūras iemaņām.

Urban Treetops - Ņujorka

 

7: Jo zaļāk, jo labāk.

Urban Treetops - Ņujorka

 

8: Ūdens tilpnes, lieliska pievienotā vertība pilsētai.

Urban Treetops - Ņujorka

 

9: Pilsētai ir nepieciešams vairāk brīvās platības.

Urban Treetops - Ņujorka

 

10: Pirmskara ēkas ir lieliska vieta, kur cilvēki var dzīvot. Arī pilsētas centrā.

Urban Treetops - Ņujorka

 

11: Jauno projektu iekļaušanās pilsētas vidē.

Urban Treetops - Ņujorka

 

12: Kāds ir pilsētast tēls no ārpuses? Pilsētai ir jābūt pievilcīgai.

Urban Treetops - Ņujorka

 

13: Cilvēkiem ir jājūtas gaidītiem pilsētā.

Urban Treetops - Ņujorka

 

14: Kā tehnoloģiju savienot ar pilsētu?
Labs piemērs ir Savieno Ņujorku (LinkNYC), kas nodrošina bezmaksas wifi pieejamību miljoniem pilsētas iedzīvotāju un tās viesiem.
Urban Treetops cer sagaidīt, līdzīgu alternatīvu Rīgā!

Urban Treetops - Ņujorka

 

15: Labs pilsētas tēla brandings = Domāts cilvēkiem.

Urban Treetops - Ņujorka

 

16: Pilsēta bez nākotnes nav pilsētā. Pilsētai ir jābūt kvalitatīvam un caurskatāmam vadības stilam.

Pilsēta bez nākotnes nav pilsētā. Pilsētai ir jābūt kvalitatīvam un caurskatāmam vadības stilam.

Leave a Reply