Kā uzlabot savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un aktivizēt iedzīvotājus?

August 28, 2017 Rihards Gederts No comments exist

Kā uzlabot mājokļa pārvaldību?

Lai 21.gadsimtā veiksmīgi, efektīvi un ilgtspējīgi pārvaldītu savu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Tev vairs nav privilēģijas neiesaistīties! Urban Treetops pārvaldības komanda iesaka izvērtēt sekojošus jautājums atteicībā uz Tavas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldību: 

  • Vai Jums ir elektroniskā problēmu pieteikšanas sistēma?
  • Iekšējais informācijas rīks ( platforma) ar kuras palīdzību kaimiņi var sazināties?
  • Vai tu jūties piederīgs savai daudzdzīvokļu mājai?
  • Vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopiena ir saliedēta?

Ja šādu iespēju Jums nav, tad jāsecina, tavs mājas pārvaldnieks nav uzdevumu augstumos.

Ilgtspējīgu mērķu realizēšanai praksē (piemēram: ēkas atjaunošana) pārvaldnieks sadarbībā ar kopienas līderi (kopienas līderim teorētiskajā modelī, attēlots zemāk, ir konsultatīva nozīme daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā) cenšas konsolidēt izkliedēto mājokļa kopienu, lai pieņemtu efektīvākos lēmumus. Faktiski tiek radīta atbilstoša kopiena attiecīgajā daudzdzīvokļu mājā. Informācijas plūsmas kontrole tiek nodrošināta divos papildus (pārvaldnieks <–> kopienas līderis <–> daudzdzīvokļu dzīvojamā māja) pārvaldības līmeņos. Attēlā zemāk ir norādīta informācijas komunikāciju tehnoloģiju sasaistes shēma.

Pārvaldīšanas, kopienas un tehnoloģiju sasaiste
Dažādo līmeņu sasaiste, izmantojot informācijas tehnoloģijas mājokļu pārvaldībā – Urban Treetops, SIA

Atgriezeniskās saites veidošana

Informācijas plūsmas atgriezeniskā saikne ir balstīta uz ilgtspējīgas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas attīstību – iesaistītajām pusēm līdzdarbojoties. Atgriezenisko saiti var integrēt arī elektroniskā formātā. Struktūras sasaiste ar e-pakalpojumiem Latvijā attiecībā uz īpašumu ir attīstījusies pēdējo 10 gadu laikā, tomēr tā netiek izmantota pilnvērtīgi. Informācijas plūsmas struktūra attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku ietver diversificētus procesuālos kanālus, tādus kā: mani dati zemes grāmatā, mani dati kadastrā, mans nekustamā īpašums nodoklis u.c. saistošos pienākumu un tiesību elementus. Ir pienācis brīdis šo procesu informācijas plūsmas pārvaldībā iesaistīt arī dzīvokļa īpašniekus. Zemāk ir vizuāli attēlota: “Mājokļu pārvaldīšanas informācijas plūsmas atgriezeniskā saite”. Šajā modelī līdzdarbojas pašvaldība, pārvaldnieks un dzīvokļu īpašnieks.

Mājokļu pārvaldīšanas informācijas plūsmas atgriezeniskā saite – Urban Treetops, SIA

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošana

Kas tad īsti ir dzīvojamās mājas apsamniekošana un ko tā ietver? Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir komplekss elements un mājas pārvaldniekam ir jānodrošina šī kompleksā elementa uzturēšana. Lai noskaidrotu, ko sevī ietvers apsaimniekošanas process iesakām aspkatīt zemāk norādīto attēlu, kurā ir uzskaitīti saistošie elementi, lai uzturētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

Mājokļa kompleksa uzturēšanas elementi – Urban Treetops, SIA
 

Pārvaldniekiem ikdienā pārvaldot konkrētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, jāraugās no perspektīvas, kura ir balstīta uz sekojošiem principiem:

  1. iespēja izpildīt tehnoloģiskos uzlabojumus
  2. operatīvo darbību aspekts,
  3. ekonomiskais aspekts
  4. un komunikācijas aspekts.

Šo perspektīvu pārvaldnieks ņem vērā pārvaldot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju visā tās dzīves ciklā, kas ir aptuveni 30 – 50 gadi. Lai izprastu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas faktisko dzīves ciklu, jo sevišķi ēkās, kuras Latvijā un Rīgā tika uzbūvētas laika periodā no 1950.g. – 1990.g., Urban Treetops ekspertu komanda ir izstrādājusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīves ciklu, sk. zemāk attēlu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīves cikls – Urban Treetops, SIA

Mēs uzskatām, ka pēc attēlā: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīves cikls” norādīto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehnoloģisko procesu prioritizēšanas pārvaldnieks var stratēģiski ieplānot pārvaldīšanas funkcijas. Kā rezultātā pārvaldnieks var izstrādāt finanšu ietaupījumu ilgtermiņa plānu, kas ģenerētu papildus ienākumus. Tādejādi laika periodā, kad būs nepieciešami kapitālie ieguldījumi īpašuma atjaunošanā, būs izveidots apjomīgs mājas uzkrājuma fonds.


Ja Tev un Taviem kaimiņiem rodas jautājumi par daudzdzīvokļu dzīvomajās mājas pārvaldīšanu, kā arī administratīvās pārvaldības sistēmas ieviešanas iespējām droši sazinies ar Urban Treetops komandu! Mēs Tev un Tavai mājai palīdzēsim uzlabot pārvaldības kvalitāti!


Leave a Reply